Vambåsa, mellan Karlskrona och Ronneby, har en lång historia. Här fanns ett av kung Valdemars kungalev under tidig medeltid och senare blev byn en del av ett fidekomiss. Det finns mycket spännande att utforska här, men dagens fråga är:

Varifrån kommer namnet?

Våm, det fornsvenska vamb, betyder komage (!) men i samband med ortsnamn så betecknar det en rundad form i terrängen. Alltså betyder Vambåsa

”En rundad höjd/ås”

 

Foton från Hjortahammarområdet och kartan från Wambåsa by innan frälsestatusen m e m raderade ut den,

Läs mera:

https://kulturlandskapetblekinge.wordpress.com/2017/08/03/vambasa-1698/

https://kulturlandskapetblekinge.wordpress.com/2018/01/11/hinder-pa-havsbottnen/