dragsvass1797osv

Karta från Lantmäteriet, 1797. Drags Wass står ungefär i mitten av kartan.

I Karlskronas kustnära omland finns många namn på platser som minner om forna tider. Här är ett exempel.

Fäjö ligger i södra delen av Lösens socken. På öns västra sida, nästan vid stranden, ligger en plats som hette Drags Wass på en karta från 1797, se ovan. Det skulle kunna varit en vik/hamn för drakskepp, vilket var en vikingatida båttyp. För 1000 år sedan var vattennivån cirka en meter högre än i dag, och det som idag är sumpig strandäng var på den tiden en utmärkt landningsplats för grundgående båtar.

Drakskepp2

I trakten har jag hittat en hel del annat som minner om vikingatiden så otvivelaktigt har det varit en hel del aktivitet här för drygt 1000 år sedan!