batsmanstorp_1

Under uppbyggnaden av det nya rusthållssystemet i Blekinge hade båtsmännen det extra knapert. Det fanns ju ingen organisation eller färdiga bostäder. Dessutom höll staden Karlskrona och varvet på att anläggas från grunden och resurserna räckte inte till.

Båtsmännen var oftast inte sjömän från början. De flesta kom från landsbygden och var torpare eller något liknande. Sin sjövana fick de först när de gjorde sina övningsseglatser.

Den enskilde båtsmannen levde två helt olika liv. Dels bodde han hemma i torpet tillsammans med sin familj, och de vardagliga sysslorna handlade om att få livet gå runt. Han skulle också stå till rusthållarens förfogande, och jobba mot ett dagsarvode. När han var bortkommenderad förändrades hela hans värld. Han kom till storstaden Karlskrona, arbetsuppgifterna var helt annorlunda jämfört med på torpet, och hans boende var det ofta lite si och så med ända fram till mitten av 1800-talet då båtsmännen fick bättre inkvarteringar.

Livet för båtsmannens familj var också uppdelat i två delar. När mannen var borta fick hustrun ett större ansvar, då skulle hon sköta både de vanliga sysslorna plus det som mannen annars ansvarade för.  Eftersom inkallelsen i regel kom under sommaren, kunde det vara svårt att sköta torpet med husdjur, sådd, plantering, skörd mm. Rusthållaren var visserligen skyldig att hjälpa till, men det fungerade kanske inte alltid så bra. Dessutom var det ofta besvärligt för båtsmannen att utföra dagsverken under vinterhalvåret, så familjen förde säkert en knaper tillvaro. Dock var en del båtsmän i det civila skräddare, skomakare eller hade något annat hantverksyrke, så de hade lättare att få arbete och inkomst under vintern.

En båtsman fick ett båtsmansnamn att lägga till sina övriga namn. Detta namn gick i arv på rusthållet. När en båtsman dog, gick i pension eller av någon annan anledning lämnade sin tjänst så var det rusthållarens uppgift att skaffa en ersättare.

——-

Vill du läsa mera om båtsmän i Blekinge? Klicka på rubriken ”Båtsmän” i bloggens högra spalt så hittar du mycket mer!

Båtsmanstorp i Steneryd, Torhamns socken för ungefär 100 år sedan. Från Blekinge sf. (Erland Eliasson)