klemana

Anna Kleman, okänd fotograf, okänt fotoår.

Anna Kleman 1862-1940

Anna föddes i Karlskrona år 1862, och var av sjöofficerssläkt. Jag har inte hittat några uppgifter på hur länge hon bodde kvar i hemstaden, men 1895 började hon att jobba som livförsäkringstjänsteman vid livförsäkringsaktiebolaget Thule i Stockholm. Samtidigt ägnade hon mycket tid åt ideellt arbete.

Hon var sekreterare i föreningen Studenter och Arbetare 1903-1906 och styrelseledamot i FKPR – Förening för kvinnors politiska rösträtt – i Stockholm 1906-11: Anna var den som hälsade alla välkomna vid invigningen av den internationella rösträttskongressen i Stockholm 1911, och hon var också en flitig skribent vad gällde kvinnofrågor. Här är t ex två klipp ur tidskriften Rösträtt för kvinnor 1916 och 1918:

Skärmavbild 2015-04-16 kl. 19.44.01

Skärmavbild 2015-04-16 kl. 19.44.52

Ordförande för Rädda Barnen

Under första världskriget engagerade sig Anna i Rädda Barnen där hon under en tid även var organisationens ordförande. Anna var överhuvudtaget mycket intresserad av fredsfrågor , hon var ordförande i den svenska delen av International Committee of Women for Permanent Peace 1915 till 1918. Hon deltog då även i internationella kongresser. Hon var också med i International Council of Women – Från rådets kongress i Washington 1925 rapporterade hon hem till tidskriften Hertha. Jag tycker det är intressant – att man för nästan 100 år sedan företog en så lång resa för att åka på kongress. Det måste ha tagit en rysligt lång tid, eller också så är det så att det i dag tar alldeles för kort tid….

Två systrar

Anna var syster till Ellen Kleman, och Ellen kommer jag också snart att skriva om! De bägge systrarna var verkligen banbrytande vad gäller såväl kvinnofrågor som fredsarbete, man kan inte undgå att bli imponerad av deras insatser i dåtidens mansdominerade samhälle.